Vakanties en verlof

Vakanties

Vakanties en studiedagen

Vakanties/vrije dagen 2021-2022
Prinsjesdag 21 september 2021
Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Goede Vrijdag  15 april 2022
Tweede paasdag 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 mei en 27 mei 2022
Tweede pinksterdag 6 juni 2022
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022

 

Studie (mid)dagen 2021-2022 Op werkmiddagen is het VSO vanaf 12.30 gesloten 
Studiedag 20 september 2021
studiemiddag 11 november 2021
Studiedag  12 november 2021
Studiemiddag 3 december 2021
Studiemiddag 24 januari 2022
Studiedag 17 maart 2022
Studiemiddag 14 april 2022
Studiedag  7 juni 2022
Studiedag  8 juli 2022

 

Vakanties/vrije dagen 2022-2023
Prinsjesdag 20 september 2022
Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023
Goede Vrijdag  7 april 2023
Tweede paasdag 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 mei en 19 mei 2023
Tweede pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023

 

Studie (mid)dagen Op studiedagen zijn de leerlingen de hele dag vrij.Op studiemiddagen zijn de leerlingen om 12.30 uur vrij. 
Studiedag 19 september 2022
Studiedag 17 november 2022
Studiemiddag  5 december 2022
Studiemiddag 17 januari 2023
Studiedag 22 maart 2023
Studiemiddag 6 april 2023
Studiedag 30 mei 2023
Studiemiddag  13 juni 2023
Studiedag  7 juli 2023

Verlof

Bijzonder verlof regeling

Wij willen alle ouders erop wijzen, dat iedere leerling naar school moet. Een leerling heeft alleen vrij in de schoolvakanties. Het kan gebeuren dat een leerling extra verlof nodig heeft, omdat er iets heel dringends of bijzonders is. Ouders moeten in zo’n geval aan de directie vragen of extra verlof mogelijk is. Soms beslist de directie zelf, in andere gevallen beslist de leerplichtambtenaar. Nooit mag een kind zonder toestemming thuis gehouden worden. Gebeurt dit toch, dan kan een proces-verbaal worden opgemaakt. Een geldboete is dan het gevolg.

Een aanvraag voor verlof in geval van gewichtige omstandigheden moet bij voorkeur een maand van te voren, of, als dit niet mogelijk is, uiterlijk twee dagen na ontstaan van de verhindering, bij de directie worden ingeleverd.

Het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties

Aanvraagformulieren voor verlof zijn verkrijgbaar bij de school. Op het formulier vindt u alle benodigde informatie. De volledig ingevulde aanvraag kunt u inleveren bij de directie. Als de aanvraag gewichtige omstandigheden (omstandigheden gelegen buiten de wil van leerling en ouders) van meer dan tien schooldagen betreft, wordt hij doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. In de meeste gevallen zal deze zich door de directie laten adviseren alvorens een beslissing te nemen. Over het algemeen zal er sprake zijn van een medische of sociale indicatie en geldt dat een verklaring van een arts of sociale instantie noodzakelijk is waaruit blijkt dat verlof nodig is.

Formulier kort verlof (tandarts, huisarts, ziekenhuis e.d.) én het formulier voor bijzonder verlof (eerder vakantie, Suikerfeest, jubileum, e.d.) zijn te vinden onder Downloads.