Disclaimer

Disclaimer

Website

Stichting VierTaal, VierTaal College Den Haag (incl. onderliggende webpagina’s), te weten: viertaalcollege-denhaag.nl

Gebruiker:

Bezoekers van bovengenoemde website.

Bedrijf:

Stichting VierTaal; de bevoegde uitgever van de webpagina’s.

Het onderstaande is van toepassing op al onze websites van Stichting VierTaal, specifiek viertaalcollege-denhaag.nl. Aan de websites kunnen geen rechten worden ontleend. Door de websites te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Stichting VierTaal, VierTaal College Den Haag

  • werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
  • verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleent.
  • is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt.
  • kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door het gebruik van de informatie op onze website.
  • kan de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website. U mag de informatie op deze website niet misbruiken. Zonder schriftelijke toestemming van Stichting VierTaal is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Stichting VierTaal.

Persoonsgegevens

Contact opnemen of solliciteren

Als u contact opneemt of solliciteert bij Stichting VierTaal vult u een online formulier in waarin de benodigde (persoons)gegevens worden gevraagd. Daarnaast voegt u, bij een sollicitatie, een motivatie en CV toe. VierTaal verzamelt de gegevens die u in het desbetreffende online formulier invult in een beveiligde database. Deze gegevens worden enkel gebruikt om contact te leggen en/of u te bemiddelen naar werk bij VierTaal en niet aan derden ter beschikking gesteld. De door u verstrekte persoonsgegevens, inclusief motivatie en cv, worden na het einde van de sollicitatieprocedure gedurende vier weken bewaard. Bij een open sollicitatie geldt een bewaartermijn van 1 jaar. Gegevens in de database en op onze website worden geanonimiseerd gebruikt voor statistische doeleinden.

Aanmelden voor een cursus of workshop

Om deel te kunnen nemen aan een cursus of workshop hebben we van u een inschrijving voor deelname nodig. Met deze inschrijving geeft u VierTaal toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens worden enkel en alleen gebruikt ten behoeve van de administratie, facturatie, contact met de cursusleider en het toezenden van cursusmateriaal en informatie over de cursussen, opleidingen of workshops. Onze cursusleiders hebben toegang tot uw gegevens om contact te leggen, het programma vorm te geven en optimaal aan te laten sluiten. VierTaal stelt uw persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening.

VierTaal nieuwsbrief

Meldt u zich aan voor de nieuwsbrief, dan ontvangt u maandelijks een e-mail met informatie over onze stichting, haar scholen en diensten. Rondom bijzonder activiteiten (van VierTaal of landelijke evenementen) kunt u vaker een e-mail ontvangen. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en alleen gebruikt voor verzending van de nieuwsbrief. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Afmelden kan via de afmeld-link onderaan de nieuwsbrief.

Voor meer informatie over VierTaal en privacy, zie het privacyreglement