Over de school

Gelijke kansen door verschil te maken

De missie van VierTaal is samen te vatten in ons motto: Gelijke kansen door verschil te maken. In de praktijk betekent dit dat VierTaal in het onderwijs en de dienstverlening verschil maakt in het aanbod en in de werkwijze zodat de leerlingen gelijke kansen krijgen in de maatschappij.

De professionals besteden in het aanbod en de werkwijze meer aandacht dan gemiddeld aan de taalontwikkeling en de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden van de leerlingen met het doel hen zo goed mogelijk toe te rusten en voor te bereiden op participatie in de maatschappij. Dit doen de professionals door het ontwikkelen van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid, cognitieve en communicatieve vaardigheden. Hiertoe gebruiken zij methodieken (samenhangende sets van methoden) om de taalontwikkeling en de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden te optimaliseren. Daar hoort ook Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG) bij. Verder visualiseren de professionals meer dan gemiddeld de onderwerpen waar de leerlingen mee bezig zijn.

Over het onderwijs

Vakkundige ondersteuning

Lees meer
Zorgstructuur

Onderwijsbehoefte centraal

Zorgstructuur
Het team

Wie is wie?

Het team
Stichting VierTaal

Meer lezen over ons Bestuur?

Naar VierTaal