Klachtenregeling

Klachtenregeling

Met de klachtenregeling proberen we een zorgvuldige behandeling van uw klacht te garanderen. Bij een klacht kunt u in eerste instantie contact opnemen met de betrokken medewerker of de directeur van de school.

Gelukkig kunnen de meeste klachten in onderling overleg naar tevredenheid worden afgehandeld. Is dit niet mogelijk of bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u een beroep doen op de klachtenregeling U kunt daarbij denken aan klachten over discriminatie, seksuele intimidatie, geweld of agressie.

De school heeft drie contactpersonen aan wie u uw klacht kunt melden.

De klachtenregeling van Stichting VierTaal kunt u hieronder downloaden