Leerlingenraad

Leerlingenraad

Het VierTaalcollege Den Haag heeft een leerlingenraad waarin vertegenwoordigers van elke klas zitten.

De leerlingenraad komt ongeveer 9 keer per jaar bij elkaar, na schooltijd, onder begeleiding van een docent.
Zij organiseren activiteiten zoals een filmavond of een schoolfeest.
Ook staat er op het VierTaalcollege een ideeënbus waarin iedereen zijn of haar idee kwijt kan.

Contactpersonen:
Yvonne Kandhai en Simone van de Werken
E-mail: y.kandhai@viertaal.nl & s.vandewerken@viertaal.nl