Voor ouders

Algemene informatie

Leerkrachten en ouders zijn samenwerkingspartners waar het gaat om de ontwikkeling van de leerlingen.

Ouders die vragen of tips hebben, zijn altijd welkom bij de mentor van hun kind. In het begin van het schooljaar zijn er startgesprekken met de mentor, de ouders en de leerling. Gedurende het schooljaar zijn er regelmatig ouderbijeenkomsten waarbij informatie gegeven wordt over het VSO, maar ook workshops Wegwijs in de digitale wereld, hoe kan ik helpen met huiswerk en omgaan met pubers. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen ouders ook de kans om mee te denken over de ontwikkeling van hun kind. Twee keer per maand komt er een nieuwsbrief uit die digitaal via de Hoy app wordt verspreid. Wij vragen daarvoor het e-mailadres van ouders op. Ouders hebben ook toegang tot Magister.

Vakanties en verlof

Wat zijn de vakanties en vrije dagen van het schooljaar 2020-2021? Wat zijn de voorwaarden van bijzonder verlof?

Lees verder

Ouderklankbordgroep

In de afgelopen jaren is er binnen het VierTaal College een ouderklankbordgroep gestart. Deze groep ouders denken samen met de werkgroep ouderbetrokkenheid mee over hoe de ouderbetrokkenheid vergroot kan worden. Daarnaast organiseren zij ook activiteiten waarbij ouders, leerlingen en teamleden elkaar ontmoeten.

Ouderklankbordgroep

DR

De deelmedezeggenschapsraad van VierTaal Den Haag denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op school. De DMR heeft daarvoor regelmatig, ongeveer eens in de zes weken, overleg met de directie.

DR

Klachtenregeling

Met de klachtenregeling proberen we een zorgvuldige behandeling van uw klacht te garanderen. Bij een klacht kunt u in eerste instantie contact opnemen met de betrokken medewerker of de directeur van de school.

Klachtenregeling

Praktische informatie/downloads en jaarkalender

Lees meer

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht Stichting VierTaal de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

AVG

Downloads

Reglement diplomering vso arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel schooljaar 2021-2022

Informatiekaart VierTaal College Den Haag

Kaart met in het kort alle praktische informatie over onze school; vakanties, vrije dagen, etc..

Schoolgids VierTaal College Den Haag