De specialisten

De specialisten

Scholing van de leerkrachten De ontwikkelingen binnen het onderwijs gaan snel. Een goede nascholing voor leerkrachten en specialisten op diverse vakgebieden vinden wij dan ook van erg groot belang. Een aantal malen per jaar organiseert de school een studiedag voor leerkrachten. Op deze dag wordt een bepaald onderwerp uitgebreid besproken met deskundigen en worden de leerkrachten op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs. Naast de teamcursussen nemen de leerkrachten en specialisten ook individueel deel aan nascholingscursussen.

Logopedie

Afhankelijk van de ernst van de communicatieve problemen, de behoefte van de leerling, krijgen leerlingen op het VSO logopedie. Op de VSO afdeling wordt de communicatieve redzaamheid in de klas geoefend. Voor iedere leerling die logopedie krijgt wordt een individueel logopedisch plan opgesteld, dat tweemaal per jaar wordt geëvalueerd en bijgesteld. De logopedist is betrokken bij het onderwijsproces. Logopedist, mentor en overige disciplines houden nauw contact en stemmen onderling af. Er is tevens regelmatig contact met de KNO-arts en audioloog.

Gedragswetenschapper

De gedragswetenschapper (psycholoog/orthopedagoog) volgt en begeleidt de leerlingen gedurende hun schoolcarrière op Het VierTaal College. Zij doet individueel onderzoek, observeert leerlingen en adviseert leerkrachten, onderwijs ondersteunende disciplines en ouders. Daarnaast heeft zij regelmatig contact met externe instanties.

Schoolmaatschappelijk werker

De schoolmaatschappelijk werker is een belangrijke schakel tussen ouders, leerlingen en school. Bij problemen in de thuissituatie of bij problemen op school die samenhangen met de thuissituatie, kunnen ouders, leerlingen en leerkrachten een beroep op haar doen. Zij bekijkt met betrokkenen welke hulp er nodig is en hoe die het best geboden kan worden.

Wat bieden de leerkrachten op Het VierTaal College?

 

Veilig leren spreken

De leerkrachten die op Het VierTaal College werken zijn gespecialiseerd. Daarom letten zij er iedere dag opnieuw op dat zij héél duidelijk spreken, dat zij leerlingen aankijken tijdens het praten, langzaam spreken als het nodig is, leerlingen uitnodigen om veel te spreken, korte zinnen maken, vaak checken of leerlingen begrepen hebben wat er gezegd is en zorgen voor rust en voorspelbaarheid in de klas. Leerkrachten doen dit in de groep en ook individueel. De leerkrachten ondersteunen de taal ook met Nederlands ondersteund met Gebaren (NmG), mondbeeld, pictogrammen/afbeeldingen, woordbeeld. De leerkrachten zullen altijd leerlingen op een positieve manier aanspreken.

Veilig omgaan met sociaal emotionele ontwikkeling

Leerkrachten op Het VierTaal College geven iedere dag meermaals heel expliciet aandacht aan de emoties van de leerlingen. Hierdoor leren leerlingen hun eigen emoties goed te begrijpen en die van een ander. Op die manier leren zij om op een goede manier voor zichzelf op te komen en om te gaan met emoties. We oefenen hier ook iedere dag mee.

Technische ondersteuning

Iedere klas heeft de mogelijkheid voor speciale apparatuur als een leerling dat nodig heeft.

Organisatie

Het is goed voor leerlingen als er een duidelijke structuur op school is. Daarom heeft het VierTaal College dag- en weekprogramma’s. Het lesrooster hangt duidelijk in de klas, evenals de regels die in de klas belangrijk zijn. Hierdoor weten leerlingen waar ze aan toe zijn, iedere dag weer. De organisatie is zo ingericht dat leerlingen zowel in de groep als individueel aandacht krijgen. Een rustige sfeer werkt voor onze leerlingen prettig en er is een mogelijkheid om speciale apparatuur te gebruiken voor slechthorende leerlingen.

Wat is SH?

In geval van slechthorendheid hoort iemand minder (kwantiteit) en anders (kwaliteit) dan een goedhorende. Alle geluiden, dus ook spraakklanken, komen niet alleen zachter, maar ook vervormd op de slechthorende over.

Wat is SH?

Wat is TOS?

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt de taal minder goed verwerkt. Een leerling heeft grote moeite met het begrijpen van taal en het spreken ervan. De ontwikkeling van spraak en taal verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Wat is TOS

Wat zijn de onderwijsstromen?

Wat zijn de onderwijsstromen?
Het onderwijs op het VierTaal College is afgestemd op de specifieke communicatieve vaardigheden en behoeften van de leerling. Het uitgangspunt in het onderwijsaanbod is het maximale uit de leerlingen halen en hoge verwachtingen hebben. Daar staat het ontwikkelen van communicatieve redzaamheid van de leerling, ongeacht hun niveau, in centraal.
De leerlingen komen bij VierTaal college binnen met een advies van de basisschool, dat kan bestaan uit: PrO, schakel of VMBO. In eerste instantie worden de leerlingen onderverdeeld in een A en B brugklas. Vervolgens stellen wij binnen 6 weken het uitstroomprofiel van de leerling vast in het OPP. Daarna worden de klassen gesplitst in:
• de praktijkstroom
• de VMBO-stroom

Wat zijn de onderwijsstromen?