Praktische informatie/downloads

Praktische informatie/downloads

Reglement diplomering vso arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel schooljaar 2021-2022

Informatiekaart VierTaal College Den Haag

Kaart met in het kort alle praktische informatie over onze school; vakanties, vrije dagen, etc..

Schoolgids VierTaal College Den Haag

Formulier kort verlof

Dit formulier kunt u gebruiken wanneer uw zoon/dochter voor enkele uren afwezig is voor bijvoorbeeld tandartsbezoek.

formulier aanvragen bijzonder verlof

Dit formulier kunt u gebruiken bij afwezigheid in verband met bijvoorbeeld een bruiloft of een vakantie buiten de reguliere vakanties.

Klachtenregeling Stichting VierTaal