Aanmelding en toeleiding

Aanmelding en toeleiding

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs op 1 augustus 2014, ontvangen leerlingen met speciale onderwijsbehoeften ondersteuning op maat.

De scholen en ambulante diensten voor cluster 2 onderwijs hebben vanaf die datum ondersteuningsplicht. Zij zijn verantwoordelijk voor het leveren van expertise aan de leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben dan het regulier onderwijs kan bieden.

De overheid heeft bepaald dat cluster 2 niet tot de samenwerkingsverbanden behoort, maar een landelijke positie heeft. Op die manier kan cluster 2 de expertise borgen en verder ontwikkelen. Er zijn 4 landelijke instellingen die het onderwijs en de zorg voor cluster 2 leerlingen verzorgen.

Het VierTaal College is onderdeel van onderwijsinstelling Stichting VierTaal. VierTaal verzorgt openbaar cluster 2 onderwijs in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland. Vanaf 1 augustus 2015 is VierTaal verantwoordelijk voor het onderwijs voor leerlingen met auditieve en /of communicatieve  beperkingen. Daarnaast voert VierTaal ook de dienstverlening uit aan het regulier onderwijs voor dezelfde doelgroep.

Aanmeldpunt

Het aanmeldpunt is het eerste contact met de instelling voor cluster 2 onderwijs. Ouders en scholen kunnen bellen voor informatie, consultatie & advies en voor aanmelding trajectbegeleiding.

Telefoonnummer (werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur) 070-3948994
Voor consultatie en advies Ineke Blaauw
aanmeldpunt.denhaag@viertaal.nl

 

Traject Aanmelden en afstemmen

Wanneer de school in samenwerking met de ouders/verzorgers een leerling heeft aangemeld zijn er een drietal fasen te onderscheiden binnen het traject Aanmelden en Afstemmen.

  • Consultatie en advies (fase 1)
  • Onderzoeksfase (fase 2)
  • Begeleidingsfase (fase 3)

 

Meer informatie hierover vindt u op de site van de Ambulante Dienst Den Haag.

Trajectbegeleiding en CvO

Als er meer en intensievere begeleiding nodig is, wordt via het aanmeldpunt de trajectbegeleiding ingeschakeld. De trajectbegeleiding heeft tot doel om een goed onderbouwd advies aan de Commissie van Onderzoek (CvO) van de instelling cluster 2 te geven. Bij het geven van een advies wordt uitgegaan van de ernst van de beperking en van de onderwijsbehoefte van de leerling. De ondersteuningsvragen van de reguliere school worden ook betrokken in het advies. 

Bepalen van de toelaatbaarheid tot cluster 2

Het advies van de trajectbegeleiding geeft inzicht in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsvragen van de reguliere school. De Commissie van Onderzoek (CvO) stelt vast welke begeleiding en ondersteuning hierbij past, het zogenaamde ‘onderwijs-ondersteuningsarrangement’.

Een onderwijsarrangement kan alleen worden toegekend als vaststaat dat de problematiek van de leerling hoort binnen cluster 2. De commissie geeft de beschikking af op basis van landelijk geldende richtlijnen. De richtlijnen kunt u vinden op de website van VierTaal.

Aanmeldpunt regio Den Haag

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het aanmeldpunt van onze Ambulante Dienst.

aanmeldpunt